Udførsel af splashzone

Som en del af kystsikringen har vi udført en splashzone i Nordsjælland.

Kunde: Private aktører

År: 2021

Services: Kystsikring