Skip to main content

Kystsikring – skråningsbeskyttelse og stormflodssikring

Vi anlægger og vedligeholder kystsikring med sten. Om det er skråningsbeskyttelse, bølgebrydere eller stormflodssikring, så hiv fat i os.

Vi tilbyder følgende services indenfor kystsikring

Skråningsbeskyttelse

En skråningsbeskyttelse er en konstruktion, der typisk er opbygget af sten og anlagt op ad en kystskrænt eller klit som værn mod påvirkninger fra havet.

Skråningsbeskyttelser bygges normalt på kyster, der trækker sig tilbage og deres primære formål er at bremse havets nedbrydning (bremse erosion) af klitten eller skrænten.

Kystsikring

Stormflodssikring

De danske kyster og havne kommer i fremtiden mere og mere under pres fra havet. Det fremgår af antallet af stormflodsprojekter, der er i gang på havnene. 

Når man skal sikre et kyst- eller havneområde, er der mange forhold, der skal tages hensyn til. Det skal fungere i hverdagen og det skal være æstetisk og indbydende.

Kystsikring

Bølgebrydere og Høfder

Høfder er konstruktioner, der typisk er opbygget af sten, og placeret vinkelret på kystlinjen. Det primært formål at beskytte mod den naturlige tilbagerykning (erosion). 

Høfderne fungerer ved, at de blokerer for det materiale, der naturligt bliver transporteret med strømmen langs en kyst. Vi kan opbygge bølgebrydere/høfder, som det ønskes

Kystsikring

Begynd processen allerede i dag

Om det er nyanlæg eller vedligeholdelse, så hiv fat i os
Vi eksekverer som aftalt

Vores foretrukne fremgangsmåde

1

Besigtigelse af arealet

Vi kommer ud efter aftale og ser på det pågældende areal
2

Projektering og tilbudsgivning

Vi analyserer forholdene og kommer med et tilbud
3

Myndighedsbehandling

Vi kontakter myndighederne og sørger for papirarbejdet er i orden
4

Udførelse af kystsikringen

Vi igangsætter arbejdet og udfører kystsikringen
5

Planlægning af næste skridt

Vi planlægger i hvordan vi kan vedligeholde det udførte arbejde
6

Vedligeholdelse

Vi foretager løbende vedligehold i overensstemmelse med kundens behov